CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=367375
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Apsaugos paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79710000  -  Apsaugos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdomų administracinių, gamybinių ir dispečerinių (galustočių) patalpų ir pastatų fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugos, palydos paslaugos ir ryšio įrangos įrenginių nuomos paslaugos (toliau – Paslaugos) 12 (dvylikos) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui (toliau – Paslaugų teikimo laikotarpis) su galimybe Paslaugų teikimo laikotarpį du kartus pratęsti. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 495000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79710000  -  Apsaugos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ valdomų administracinių, gamybinių ir dispečerinių (galustočių) patalpų ir pastatų fizinės apsaugos, stebėjimo ir reagavimo paslaugos, palydos paslaugos ir ryšio įrangos įrenginių nuomos paslaugos (toliau – Paslaugos) 12 (dvylikos) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui (toliau – Paslaugų teikimo laikotarpis) su galimybe Paslaugų teikimo laikotarpį du kartus pratęsti. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 495000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo laikotarpis rašytiniu sutarties šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 kartus, kiekvieną kartą Paslaugų teikimo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. Bendras sutarties Paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 34 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų užtikrintas ne mažesne nei 5 500,00 Eur (penkių tūkstančių penkių šimtų eurų) suma. Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrintas piniginiu užstatu arba neatšaukiama ir besąlygine banko garantija, arba neatšaukiamu ir besąlyginiu draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimas skirtas užtikrinti visų pirkimo sutartimi tiekėjui nustatytų prievolių, įskaitant netesybas, delspinigius ir baudas, įvykdymą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laikotarpis – ne trumpiau nei 14 (keturiolika) mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į pirkimo sutarties pobūdį ir ypatumus, pirkimo sutarties šalys susitaria , kad Perkantysis subjektas su tiekėju už jo per kalendorinį mėnesį faktiškai suteiktas Paslaugas atsiskaitys per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo PVM sąskaitos faktūros informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui netinkamai ar dėl nepateisinamų priežasčių nepilnai atliekant savo įsipareigojimus teikiant Paslaugas arba neteikiant Paslaugų visai, arba teikiant netinkamas paslaugas, tiekėjas pagal Perkančiojo subjekto (PS) surašytą nesuteiktų Paslaugų aktą privalo ištaisyti jame nurodytus trūkumus ne ilgiau nei per 2 val. nuo akto surašymo momento. Jei tiekėjas per nurodytus terminus neištaiso akte nurodytų trūkumų, laikoma, kad Paslaugos, dėl kurių yra surašytas akta, yra nesuteiktos, ir už šias tiekėjo tą dieną nesuteiktas konkrečias Paslaugas PS tiekėjui nemokės. Jei 12 mėn. Paslaugų teikimo laikotarpiu PS surašo 5 tokius aktus, už kiekvieną vėlesnį tokį aktą tiekėjui gali būti skiriama 300,00 eurų bauda. Baudos bus išskaičiuojamos iš PS tiekėjui mokėtinos sumos. Tiekėjas atsako visa sutarties vykdymo užtikrino suma, jei nevykdo sutartyje numatyto bent vieno įsipareigojimo.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-12-01
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-03-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-12-01
Vietos laikas:  13:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Komisijos posėdyje adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje, posėdžių salėje II aukšte – 200 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2017-10-30
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?kuras=0&option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_authority=Vilniaus+vie%C5%A1asis+transportas&filter_jarcode=&filter_cpv=79710000&filter_tender=&filter_type=0&filter_proctype=&filter_servicetype=&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&filter_publishfrom=&filter_publishto=&filter_updatefrom=&filter_updateto=

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?