CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
188620589
Gedimino pr. 17
Vilnius
01505
LT
Asmuo ryšiams: Laura Kuliešaitė
Telefonas: +370 2393980
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sumin.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=375089
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Transporto ir elektroninių ryšių priemonės

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lenkijos nacionalinės televizijos programos(-ų) retransliavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu Pietryčių Lietuvos regiono (Vilniaus,Šalčininkų,Švenčionių miestų ir rajonų) gyventojams
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

64228100  -  Televizijos programų transliavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo pagrindinis uždavinys yra išsirinkti tiekėją, kuris teiktų televizijos programos (-ų) retransliavimo paslaugas Pietryčių Lietuvoje, savo turimu skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu, nekoduotu būdu.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

64228100  -  Televizijos programų transliavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lenkijos nacionalinės televizijos programos (-ų) (ir (ar) retransliuotojo sudaryto kelių tos pačios kategorijos televizijos programų perduodamų tuo pačiu duomenų srautu ir retransliuojamų ne tuo pačiu metu rinkinio (-ių) (toliau – TV programų rinkinys)) retransliavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu Pietryčių Lietuvos regiono (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių miestų ir rajonų) gyventojams paslauga
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kokybė  /  Lyginamasis svoris:  40
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Perkančiosios organizacijos iniciatyva sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Į sutarties trukmę įskaičiuotas ir 30 (trisdešimties) dienų atsiskaitymo su tiekėju laikotarpis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas kartu su Konkurso sąlygose nurodytomis televizijos programų retransliavimui reikalingomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduodamų licencijų kopijomis privalės perkančiajai organizacijai pateikti tinkamai įformintą, atitinkantį Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą garantiją (laidavimą) perkančiajai organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) Konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurencinis dialogas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-01-29
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

Orientacinis tvarkaraštis:
1. Galutinis terminas pateikti paraišką - 2018-01-29 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).
2. Perkančioji organizacija patikrina, ar nėra pirkimo dokumentuose nustatytų kandidatų pašalinimo pagrindų, ar kandidatai atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus - 3 (trys) darbo dienos nuo paraiškų gavimo galutinio termino.
3. Kvietimas dalyvauti dialoge ir pateikti sprendinius - ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento ir paraiškos patikrinimo dienos.
4. Galutinis terminas pateikti Sprendinius dialogui - 2018-02-14
5. Dialogo vykdymas - pradžios ir pabaigos datos bus nurodytos kvietime dialogui. Bus siekiama, kad konkurencinis dialogas truktų ne ilgiau kaip 14 (keturiolika dienų).
6. Kvietimas pateikti galutinį pasiūlymą - iš karto užbaigus konkurencinį dialogą.
7. Galutinių pasiūlymų pateikimo terminas - terminas bus nurodytas kvietime pateikti galutinį pasiūlymą. Numatoma, kad terminas bus 5 (penkios) darbo dienos.
8. Pasiūlymų vertinimas:
8.1. Techninių pasiūlymų vertinimas;
8.2. Finansinių pasiūlymų vertinimas.
Numatoma, kad abu vertinimai truks ne daugiau kaip 14 (keturiolika) darbo dienų nuo galutinių pasiūlymų gavimo dienos.
9. Pranešimas apie pasiūlymų vertinimo rezultatus, sudarytą pasiūlymų eilę, sprendimų dėl sutarties sudarymo, bei atidėjimo termino, kvietimas sudaryti sutartį - iš karto, kai bus įvertinti galutiniai pasiūlymai, galimo tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos reikalavimų atitikimą pagrindžiantys dokumentai, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias dienas) nuo sprendimo priėmimo dienos. Numatoma taikyti 10 (dešimties) dienų atidėjimo terminą, nebent vienintelis suinteresuotas dalyvis būtų tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nebūtų suinteresuotų kandidatų.
10. Sutarties sudarymas - procesas bus patikslintas kvietime sudaryti sutartį, tačiau numatoma, kad sutartis turėtų būti sudaryta ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.
Tvarkaraštis yra orientacinis ir galis kisti nuo kandidatų skaičiaus pirkimo procedūrose ir kitų aplinkybių.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2017-12-28
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?quick=3&kuras=0&option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&filter_authority=susisiekimo+ministerija&filter_type=0&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&limitstart=10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?