CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
188620589
Gedimino pr. 17
Vilnius
01505
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Krejerienė
Telefonas: +370 2393997
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sumin.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=376360
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Transporto ir elektroninių ryšių priemonės

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Ministerijai aktualios ir privalomos viešinti informacijos skelbimo spaudoje ir internete paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79341000  -  Reklamos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Publikacijų kūrimo ir publikavimo paslaugos:
1. Kauno regioniniame laikraštyje ir interneto svetainėje (Preliminari vienos publikacijos apimtis – apie 2 500 spaudos ženklų be tarpų. Publikacijos turi būti skelbiamos pirmuose 9 tekstiniuose spalvotuose puslapiuose. Planuojama maksimali apimtis pagal publikacijų plotą– 2 000 kv. cm.)
2. Jonavos, Kėdainių, Panevėžio ir Pasvalio rajonų laikraščiuose ir interneto svetainėje (Preliminari vienos publikacijos apimtis – apie 2 500 spaudos ženklų be tarpų. Planuojama maksimali apimtis pagal publikacijų plotą– 7 000 kv. cm.)
3. Tekstų kūrimo paslaugos (Vienas tekstas (straipsnis arba kitas kūrybinis sprendimas) turi būti ne mažesnis kaip 2000 spaudos ženklų (be tarpų). Planuojama maksimali paslaugų apimtis - 8 tekstai)
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

79341000  -  Reklamos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai aktualios ir privalomos viešinti
informacijos skelbimo spaudoje ir internete paslaugos – straipsnių ir kitų kūrybinių sprendimų (žinutės, interviu, reportažai ir kt.) susisiekimo sektoriui aktualiomis temomis kūrimo ir publikavimo paslaugos lietuvių kalba leidžiamame Kauno regiono laikraštyje ir Jonavos, Kėdainių, Panevėžio ir Pasvalio rajonų laikraščiuose bei šių laikraščių interneto svetainėse.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Perkančiosios organizacijos iniciatyva sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis 2 (du) kartus po 12 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Komisija tiekėjų pasiūlymus vertins tokiu eiliškumu:
1) vertins tiekėjų pateiktas EBVPD;
2) vertins tiekėjų pasiūlymų atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams;
3) tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ir ar šis dalyvis atitinka jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Laiku pagal sutarties nuostatas nesuteikus paslaugų (ar paslaugų dalies), paslaugų teikėjas moka paslaugų gavėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Paslaugų gavėjui laiku neatsiskaitant pagal sutartį, ir paslaugų teikėjui pareikalavus, paslaugų gavėjas moka paslaugų teikėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Jeigu ne dėl paslaugų gavėjo kaltės paslaugų teikėjas vėluoja suteikti paslaugas (ar paslaugų dalį) daugiau nei 3 darbo dienas arba nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, paslaugų gavėjas, raštu įspėjęs paslaugų teikėją, gali nutraukti sutartį ir (ar) reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 proc. bendros sutarties kainos su PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-01-08
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-01-08
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija - Gedimino pr. 17, Vilnius, 120 kab.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2017-12-28
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?option=com_vptpublic&Itemid=88&kuras=0

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?