CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
LT-03219
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Garbaliauskienė
Telefonas: +370 52787174
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.vilniausvystymas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=366385
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Susisiekimo komunikacijų Vilniaus m. T. Kosciuškos g. ir Olandų g. statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Susisiekimo komunikacijų Vilniaus m. T. Kosciuškos g. ir Olandų g. statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus m. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Susisiekimo komunikacijų (toliau – gatvių) Vilniaus m. T. Kosciuškos g. ir Olandų g. statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos).
Paslaugų teikimo terminai: techninio projekto ir statybą leidžiančio dokumento gavimo terminas – 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 68
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti konkurso sąlygų 6 priede. Deklaruojami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) turi pateikti: pasiūlymą pateikęs dalyvis; - kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė; kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma visą statybos laikotarpį pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ iki statinio statybos užbaigimo akto patvirtinimo dienos. Jeigu Projektuotojas atsisako atlikti Projekto vykdymo priežiūrą (nepriklausomai nuo atsisakymo priežasčių), Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas atlygina visus dėl šio atsisakymo patirtus nuostolius.
Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu 3000 EUR sumai, pervedant 3000 EUR sumą per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377) sąskaitą LT79 7044 0600 0686 8313 AB SEB banke arba į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitas LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke, arba LT50 4010 0424 0394 3983 AB DNB banke, arba banko garantija.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-12-01
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-12-01
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje Algirdo g. 19, Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos atstovai, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis:
1. techniniais klausimais Projektavimo valdymo skyriaus projektų vadovas Mantas Endriukaitis, tel.: 8 612 09570.
2. viešųjų pirkimų procedūrų klausimais Viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų vadovė Eglė Garbaliauskienė, tel.: (8 5) 278 7174.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos administracinis teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2017-10-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?