CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga "PANEVĖŽIO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS"
190430344
Smėlynės 23
Panevėžys
LT-35144
LT
Asmuo ryšiams: Saulius Vaitkūnas
Telefonas: +370 45420132
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://pangreitoji.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=365852
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės formos Nr. 110/A elektroninės formos programinės įrangos sistemos palaikymas ir jos priežiūra
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72268000  -  Programinės įrangos tiekimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

1.1. Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) įvykių duomenų surinkimo, GMP kvietimo kortelės formos Nr. 110/a (toliau – Kortelė) formavimo spausdinimui, įvykių duomenų persiuntimo kitoms GMP stotims, statistinių ataskaitų generavimo programinės įrangos sistema (toliau – Sistema).
1.2. Sistema privalo atitikti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2013-12-20 įsakymo Nr. V-1234 reikalavimus.
1.3. Sistemoje turi būti sukurta GMP kvietimo kortelės forma Nr. 110/a (pagal formos Nr. 110/a pavyzdį)
1.4. Sistema turi būti suintegruota su Bendrojo pagalbos centro informacine CAD (Computer-Aided Dispatch) sistema (toliau – BPCIS) ir Valstybinės ligonių kasos informacine sistema SVEIDRA (toliau SVEIDRA IS).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 86900.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72268000  -  Programinės įrangos tiekimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Panevėžys
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1.1. Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) įvykių duomenų surinkimo, GMP kvietimo kortelės formos Nr. 110/a (toliau – Kortelė) formavimo spausdinimui, įvykių duomenų persiuntimo kitoms GMP stotims, statistinių ataskaitų generavimo programinės įrangos sistema (toliau – Sistema).
1.2. Sistema privalo atitikti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2013-12-20 įsakymo Nr. V-1234 reikalavimus.
1.3. Sistemoje turi būti sukurta GMP kvietimo kortelės forma Nr. 110/a (pagal formos Nr. 110/a pavyzdį)
1.4. Sistema turi būti suintegruota su Bendrojo pagalbos centro informacine CAD (Computer-Aided Dispatch) sistema (toliau – BPCIS) ir Valstybinės ligonių kasos informacine sistema SVEIDRA (toliau SVEIDRA IS).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

GMP kvietimo kortelės formos Nr. 110/a sistemos licencija, apmokama kiekvieną mėnesį pagal kvietimų skaičių, už šias paslaugas bus apmokama per 30 ( trisdešimt ) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. GMP kvietimo kortelės formos Nr. 110/a sistemos licencija bus perkama pagal poreikį, neįsipareigojant išpirkti viso paslaugų kiekio. Kvietimų skaičius už praėjusį mėnesį yra skaičiuojamas ne ankščiau kaip 10 (dešimtą) darbo dieną sekančio mėnesio.
Visus pagal sutartį priklausančius mokėjimus PERKANČIOJI ORGANIZACIJA vykdo bankiniu pavedimu, pinigus pervedant į TIEKĖJO sąskaitą banke.
Jei TIEKĖJAS ŠALIŲ sutartu terminu nesuteikia Paslaugų arba suteikia nekokybiškai Sutarties ir jos priedo reikalavimus neatitinkančias Paslaugas, TIEKĖJAS už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną moka PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI 0,05 % dydžio delspinigius nuo nesuteiktų Paslaugų vertės.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-10-31
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-10-31
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Sietyno g. 5b, Panevėžys
Viešųjų pirkimų specialisto kabinete

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:  
po 24 mėnesių.
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9, Panevėžys
Panevėžys
35175
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2017-10-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?