CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
188710061
Konstitucijos pr.3
Vilnius
09601
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
Telefonas: +370 52613083
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilnius.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=368287
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS PASTATO BAJORŲ KELIAS G. 10, VILNIUJE STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOMIS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45214100  -  Vaikų darželių pastatų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastato Bajorų kelias g. 10, Vilniuje, statybos darbus su darbo projekto parengimo paslaugomis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71200000  -  Architektūros ir susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Bajorų kelias g. 10, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbų apimtis:
1. Statybos vieta: Bajorų kelias g. 10, Vilnius;
2. Pastato plotas – apie 3 454,16 kv. m;
3. Pastato tūris – apie 14 950 kub.m;
4. Naujame statomame ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastate turės būti įrengtos darželio 14 grupių su visomis būtinomis pagalbinėmis patalpomis, iš kurių 3 grupės skirtos vaikams iki 3 metų amžiaus bei 11 grupių vyresnio amžiaus vaikams. Turės būti įrengti neįgaliesiems žmonėms judantiems vežimėlio pagalba du keltuvai ir liftas su visa pilnaverčiam pastato eksploatavimui reikalinga infrastruktūra. Prie statinio turės būti privesti elektros, ryšio, šilumos, vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai, pakloti apšvietimo tinklai, įrengta (įdiegta) geoterminio šildymo sistema su vertikaliais zondais (įrengiant po apie 119 m gylio, 6 šilumos gręžinius), įrengtas privažiavimo kelias iki pastato, takai ir žaidimų aikštelės, sutvarkytas gerbūvis, iškelti 10 kV tinklai, sužiedinti vandentiekio tinklai, pastatyta nauja transformatorinė.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, tačiau ne daugiau nei nulėmė atitinkamos aplinkybės, nurodytos konkurso sąlygų 3 priedo pirkimo sutarties projekto 2.2 punkte
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Paslaugų teikimo ir darbų atlikimo terminai:
1. darbo projekto parengimo terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos;
2. darbų atlikimo terminas – 11 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos;
3. statybos užbaigimo akto įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų po galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų.
Užpildytą EBVPD turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.
2. Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
3. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (konkurso sąlygų priedas Nr. 6) bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu arba banko garantija 300 000,00 EUR sumai.
2. Rangovas, vėluojantis suteikti Paslaugas ir / ar atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos Pradinės sutarties kainos su PVM.
3. Atsiskaitymai atliekami per 30 kalendorinių dienų po suteiktų Paslaugų pažymų (F–3), suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktų, po atliktų Darbų aktų (F-2), atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (F-3) ir PVM sąskaitų - faktūrų gavimo dienos. Sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Dėl Sutarties pobūdžio 30 dienų terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2017-11-28
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2017-11-28
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 215 kabinete.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

Dalyvis, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į projekto valdytojo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (įm. kodas 120750163) sąskaitą LT26 7044 0600 0030 4695 AB SEB banke, banko kodas 70440, užstatą 100 000,00 EUR sumai arba pateikti pasiūlymo galiojimo banko garantiją (elektronine forma) 100 000,00 EUR sumai pagal pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą formą.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2017-11-17
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?quick=3&kuras=0&option=com_vptpublic&task=edit&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&filter_jarcode=188710061&filter_tender=Bajor&filter_type=0&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&id=1750251

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?