CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
188620589
Gedimino pr. 17
Vilnius
01505
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Krejerienė
Telefonas: +370 2393997
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sumin.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=375103
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Transporto ir elektroninių ryšių priemonės

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Informacinių garso klipų transliavimo radijo programose paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

64228200  -  Radijo programų transliavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Potencialus laimėtojas radijo programose turės transliuoti 40 sekundžių trukmės Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pateiktus 4 (keturis) skirtingus informacinius garso klipus apie darnų judumą ir ekologišką transportą. Transliavimo paslaugos turės būti teikiamos 3 (trijose) nacionalinėse radijo programose. Preliminari perkamų transliavimo paslaugų apimtis 12 mėn. - iš viso nuo 430 iki 870 transliacijų (preliminarus kiekis – 630 transliacijų).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

64228200  -  Radijo programų transliavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Potencialus laimėtojas turės nacionalinėse radijo programose transliuoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pateiktus informacinius garso klipus apie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijas į susisiekimo sektorių.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Susisiekimo ministerijos iniciatyva sutartis gali būti pratęsta analogiškomis sąlygomis vieną kartą 12 (dvylikai) mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Finansavimo šaltiniai: 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninė parama) ir 1.2.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad teikėjai pateiktų Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra teikėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Perkančiajai organizacijai patikrinus ir įvertinus pasiūlymus, atlikus EBPVD patikrinimo procedūrą ir išrinkus laimėtoją, tik laimėtojo bus prašoma pateikti dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Laiku pagal sutarties nuostatas nesuteikus paslaugų ar jos dalies, paslaugų teikėjas moka paslaugų gavėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Paslaugų gavėjui laiku neatsiskaitant pagal sutartį, ir paslaugų teikėjui pareikalavus, paslaugų gavėjas moka paslaugų teikėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Jeigu ne dėl paslaugų gavėjo kaltės paslaugų teikėjas vėluoja suteikti paslaugas (paslaugų dalį) daugiau nei 3 (tris) darbo dienas arba nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, paslaugų gavėjas, raštu įspėjęs paslaugų teikėją, gali nutraukti sutartį ir (ar) reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 (dešimt) proc. bendros sutarties kainos su PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-01-03
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-01-03
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija - Gedimino pr. 17, Vilnius, 120 kab.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2017-12-20
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?kuras=0&option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&filter_authority=Lietuvos+Respublikos+susisiekimo+ministerija&filter_type=0

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?